Persberichten

 

Corpos realiseert strategische positionering van het Groene Lyceum voor AOC Oost.

 

Het Lyceum heeft van oudsher een goede en vertrouwde naam in onderwijsland. Op enkele onderwijsinstellingen na (o.a. het Grafisch Lyceum) is de naam nagenoeg verdwenen. AOC Oost blaast het Lyceum nieuw leven in.  Gebaseerd op het competentiegericht onderwijs  biedt het Groene Lyceum een nieuwe onderwijsvorm die een perfecte aansluiting biedt op het HBO. Kinderen die in Groep 8 van de basisschool nog geen echte keuze hebben gemaakt voor vervolgonderwijs, maar ook niet hele dagen klassikaal onderwijs willen volgen vinden in het Groen Lyceum het antwoord. Het Groene Lyceum biedt veel buitenschoolse leerarrangementen en geeft op die manier jonge mensen de kans om in 6 jaar door te stromen naar het 2de jaar van het HBO.

Meer informatie: www.hetgroenelyceum.nl