Steekproefcalculator

 

Hoe groot is de foutmarge die u wil toelaten?

 Een kleine foutmarge vereist een grotere steekproef.

%

De foutenmarge is de grootte van de fout die u toelaat. Wanneer 90% van de respondenten ja antwoorden en 10% neen, dan kunt u een grotere fout toelaten dan wanneer de respondenten het grondig oneens zijn, zoals bij 50-50 of 45-55. Een kleine foutenmarge vereist een grotere steekproef.

Welk betrouwbaarheidsniveau kiest u?

Veel gebruikte keuzes zijn 90%, 95%, of 99%.


%

Het betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die je wil toelaten.Een betrouwbaarheidsniveau van 95%, bijvoorbeeld, betekent dat je voor 95% zeker weet dat het werkelijke resultaat binnen het betrouwbaarheidsinterval valt.

Het betrouwbaarheidsinterval loopt van het steekproefresultaat min z* maal de standaardfout tot het steekproefresultaat plus z* maal de standaardfout. De waarde van z* is afhankelijk van het betrouwbaarheidsniveau. Bij 95% is dit 1,96, bij 99% is dit 2,576.

Een hoger betrouwnaarheid verlangt een grotere streekproef.

Hoe groot is de onderzoekspopulatie?
Indien niet bekend, gebruik dan 20000

Hoeveel mensen omvat de totale doelgroep waaruit u  een steekproef wilt trekken? De steekproefgrootte wijzigt niet veel voor populaties die groter zijn dan 20000.

Hoe groot is de spreiding voor ieder kenmerk?
Indien niet bekend, gebruik dan 50.

%

Welk resultaat verwacht u voor elke vraag? Wanneer de antwoorden uit de steekproef overwegend in eenzelfde richting wijzen, dan is dit wellicht ook zo in de populatie. Is die richting bekend, bijv. 70% kiest voor u voor 70. Wanneer u dit niet weet, gebruik dan 50%. Dan krijgt u de maximale steekproefgrootte.

Geadviseerd steekproef

377

Dit is de minimale omvang van de steekproef om een betrouwbare uitslag uit uw marktonderzoek te krijgen. Indien verwacht wordt dat de response uit de steekproef significant afwijkt kan de steekproefomvang worden vergroot.

 Alternatieve berekeningen

Met een steekproef van Bij betrouwbaarheidsmarge
Bedraagt de foutmarge
9.78%
6.89%
5.62%
Noodzakelijke steekproefgrootte
267
377
643
De Steekproefcalculator/Sample size calculator is een product van Roasoft Inc.- USA


Terug/Back