Communicatie & reputatie in de Zorg

 

Patient als klant

Duidelijke communicatie en goede zorg gaan hand in hand. Communicatie tussen verzorgers en verpleegkundigen enerzijds en patiŽnten anderzijds. Maar ook de communicatie tussen artsen en verzorgers is cruciaal om patiŽnten een groot gevoel van vertrouwen te geven.   De praktijk blijkt evenwel weerbarstiger.

 

Ondanks goede bedoelingen blijkt effectieve communicatie toch een stuk lastiger te zijn. Want wat is nu effectief communiceren, wanneer weet je of de boodschap goed overkomt. In welke mate draagt goede communicatie bij aan het verkrijgen en behouden van een gewenste reputatie.

Dat begint met het in beeld brengen van de communicatiestromen binnen de organisatie, top down en bottom up. Of het nu een ziekenhuis is of een verzorgingshuis heldere en open communicatielijnen dragen bij aan een groter begrip van patiŽnten en bewoners en daarmee aan een grotere tevredenheid.

Door de toenemende regeldruk komt de effectiviteit van de zorg in het geding. Als gevolg van een steeds verder oprukkende digitalisering ontvangen we steeds meer informatie die ook nog eens verwerkt moet worden. Je kan je terecht afvragen of die informatie voor iedereen even hard nodig is om taken naar behoren uit te voeren. Er wordt niet altijd even goed nagedacht over ‘need-to-know’ en ‘nice-to-know’ informatie, voor zover we daar al onderscheid in aanbrengen. In voorkomende gevallen kan dit leiden tot een overload aan berichtgeving en wordt de verantwoordelijkheid voor het filteren gemakshalve maar bij de ontvanger neergelegd. Hoe eerder het belang van een boodschap helder in beeld wordt gebracht, hoe effectiever de communicatie naar de verschillende doelgroepen zal verlopen.

Het effectief stroomlijnen van communicatie vraagt om een gedegen studie van de bestaande en gewenste situatie. Met de uitkomsten kunnen zorgorganisaties hun interne prestaties aanzienlijk verbeteren en hun reputatie versterken.